Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Analyzátor uhlíku a dusíku v kapalných vzorcích
Odesílatel Irena Glogarová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2021 11:43:40
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky