Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení HW centralniho DB clusteru - prodloužení záruky
Odesílatel Lucie Nováková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 10:53:37
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky "HW centralniho DB clusteru - prodloužení záruky" Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile display 1804.html