Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, Vědomice, oprava břehového opevnění ř.km od 808,7 do 808,9
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2021 12:01:55
Předmět Výzva

Labe, Vědomice, oprava břehového opevnění ř.km od 808,7 do 808,9