Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sklad Týnec nad Labem, oprava střechy
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2021 12:04:40
Předmět Výzva

Sklad Týnec nad Labem, oprava střechy