Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka kyvetových testů
Odesílatel Irena Glogarová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.09.2021 14:23:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky