Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce kryobanky a PGI
Odesílatel Novák Petr
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2021 07:53:13
Předmět Výzva k podání nabídky k VZMR "Rekonstrukce kryobanky a PGI"

Dobrý den,
tímto vás vyzýváme k podání nabídky do citované VZMR.
Termín pro podání nabídek je 13. 10. 2021 do 10:00.
Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční dne 6.10.2021 v 8:30.
Zadavatel upozorňuje účastníky výběrového řízení, že bez účasti na prohlídce místa plnění není možné akceptovat nabídku dodavatele. Případný účastník, který se prohlídky místa nezúčastnil, bude zadavatelem vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

S pozdravem
Petr Novák
VURV


Přílohy
- 19_Rekonstrukce kryobanky_výzva k podání nabídky_p.pdf (303.92 KB)