Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákladní automobil – Pick-up 2021 (2. část - opětovné vyhlášení)
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2021 11:36:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., oznamuje zahájení zadávacího řízení s názvem "Nákladní automobil – Pick-up 2021 (2. část - opětovné vyhlášení)" a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek.