Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD České Kopisty, Obříství, oprava potrubí
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2021 16:06:04
Předmět Výzva

VD České Kopisty, Obříství, oprava potrubí