Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení "Pojištění speciálních a vyměřovacích plavidel (2022 - 2024)"
Odesílatel Jindřich Hianik
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2021 09:08:33
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky