Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka plynového chromatografu pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
Odesílatel Novák Petr
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2021 12:22:47
Předmět Výzva

Dobrý den,

VURV v.v.i. Vás oslovuje s žádostí o dodání nabídek k VZMR "Dodávka plynového chromatografu pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně".
Pokud máte o VZMR zájem, prosím o dodání nabídek do 20. 10. 2021 do 10:00

Děkuji
Petr Novák
VURV


Přílohy
- 21_dodávka plynového chromatografu_výzva k podání nabídky.pdf (280.27 KB)