Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lovosice, oprava čerpadla Flygt BS 2250.011
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2021 22:08:47
Předmět Výzva

VD Lovosice, oprava čerpadla Flygt BS 2250.011