Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Čisticí prostředky a drogistické zboží na období let 2022-2023
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2021 13:00:02
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel oznamuje zahájení výběrového řízení s názvem "Čisticí prostředky a drogistické zboží na období let 2022-2023" a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.