Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon geodetického dozoru investora
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2021 13:10:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete Vysvětlení ZD č. 1 na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou zadavatel obdržel dne 26. 10. 2021.

S pozdravem
Křížová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (629.15 KB)