Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2016 11:05:45
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Labe, Labiště pod Opočínkem, revitalizace slepého ramene“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html