Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lobkovice, oprava protikorozní ochrany dolních vrat PK
Odesílatel Alice Růžičková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2021 11:45:53
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VD Lobkovice, oprava protikorozní ochrany dolních vrat PK“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html