Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VD Lovosice, oprava čerpadla Flygt BS 2250.011
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2021 16:48:34
Předmět Výzva

VD Lovosice, oprava čerpadla Flygt BS 2250.011