Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 2 ks štěpkovačů - II.
Odesílatel Petr Tomášek
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2021 14:20:48
Předmět Výzva

Výzva