Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Piletický potok, Hradec Králové, ř. km 0,000 – 0,490, oprava opevnění
Odesílatel Veronika Rypková
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2021 11:37:07
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Piletický potok, Hradec Králové, ř. km 0,000 – 0,490, oprava opevnění“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html