Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150 – změna stavby před dokončením – stavební práce
Odesílatel Michal Štefek
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2022 13:31:44
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel v souladu s § 53 zákona oznamuje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku nazvanou "Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190-10,150 – změna stavby před dokončením – stavební práce" a vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek na veřejnou zakázku