Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Divoká Orlice, Klášterec nad Orlicí, oprava měrného profilu LMG stanice v ř. km 96,976
Odesílatel Michal Kubík
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2022 10:42:53
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Divoká Orlice, Klášterec nad Orlicí, oprava měrného profilu LMG stanice v ř. km 96,976“ Vás vyzýváme k podání nabídky.

Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.