Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z FKSP
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2022 12:39:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete znění Vysvětlení ZD č. 1 na základě Žádostí o vysvětlení ZD, které zadavatel obdržel dne 11. 1. 2022 a 12. 1. 2022.

S pozdravem
Křížová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (645.00 KB)