Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z FKSP
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2022 16:19:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete znění Vysvětlení ZD č. 2 včetně upravené přílohy č. 1 ZD, které zadavatel učinil z vlastní iniciativy.

S pozdravem
Křížová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (641.83 KB)
- Příloha č. 1 - Znění obchodních podmínek_změna_17.1.2022.docx (94.16 KB)