Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Budova Račice, č.p. 108 a budova D. Beřkovice, bez č.p., stanovení technických podmínek staveb.úprav
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2022 08:32:57
Předmět Výzva

Budova Račice, č.p. 108 a budova D. Beřkovice, bez č.p., stanovení technických podmínek staveb. úprav