Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 - 5,300 - DSJ
Odesílatel Petr Kramář
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2022 12:36:28
Předmět Výzva

Dobrý den,
tímto Vás vyzýváme k předložení cenové nabídky na akci: "Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 - 5,300 - DSJ".

Lhůta pro podání nabídek: 10.02.2022 08:30

S pozdravem
Petr Kramář