Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení VT Ostravice, Paskov, km 16,776 - 17,00 - oprava opěrné PB zdi
Odesílatel Patrik Banot
Organizace odesílatele Povodí Odry, státní podnik [IČO: 70890021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2022 11:55:59
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VT Ostravice, Paskov, km 16,776 - 17,00 - oprava opěrné PB zdi" vyzývá dodavatele k podání nabídky.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu je uveřejněná na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/contract_write_VY_16482.html


Přílohy
- 1_vyzva a zadavaci dokumentace.pdf (407.52 KB)