Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 2 ks kolových traktorů
Odesílatel Martin Chmelík
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2022 14:09:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na dotaz uchazeče odpovídáme v Dodatečné informaci č.1.


Přílohy
- Dodatečná informace č.1.pdf (299.45 KB)