Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bečva, Osek nad Bečvou I – oprava koryta toku ř. km 21,851 – 22,929
Odesílatel Radim Frajt
Organizace odesílatele Povodí Moravy, s.p. [IČO: 70890013]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2022 08:23:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
v příloze zasíláme vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD 1.pdf (874.46 KB)