Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mohelka, Mohelnice n. J., probírka břehového porostu OB, ř.km 0,670 - 0,800
Odesílatel Dana Haisová
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2022 08:57:43
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
přílohou poskytujeme návrh smlouvy o dílo v editovatelné podobě (word).
S podzravem Dana Haisová


Přílohy
- SOD Mohelka_Mohelnice.docx (36.52 KB)