Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění elektronických stravenek a systému pro čerpání zaměstnaneckých příspěvků z FKSP
Odesílatel Monika Křížová
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2022 14:45:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze naleznete znění Vysvětlení ZD č. 6, a to na základě Žádosti o vysvětlení ZD, kterou zadavatel obdržel dne 8. 2. 2022.

S pozdravem
Křížová


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (653.43 KB)