Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 2 ks kolových traktorů
Odesílatel Martin Chmelík
Organizace odesílatele Povodí Ohře, státní podnik [IČO: 70889988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2022 08:52:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Na další dotazy uchazeče odpovídáme v Dodatečné informaci č.2.


Přílohy
- Dodatečná informace č.2.pdf (292.29 KB)