Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace terénního průzkumu, vytyčení výsadeb a výsadby dřevin v areálu NZM Kačina v roce 2022
Odesílatel Anton Říha
Organizace odesílatele Národní zemědělské muzeum, s.p.o. [IČO: 75075741]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2022 16:16:53
Předmět Výzva

Vážení,
Národní zemědělské muzeum, s.p.o., si Vás dovoluje oslovit s následující výzvou.

S pozdravem
NZM


Přílohy
- Výzva_Výsadba dřevin NZM Kačina.pdf (1.99 MB)