Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Servis a údržba výtahů
Odesílatel Andrea Přidalová
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.05.2022 08:52:41
Předmět Výzva

Jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Servis a údržba výtahů“ Vás vyzýváme k podání nabídky.
Informace o předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu a podmínkách plnění naleznete v zadávacích podmínkách, které jsou ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html