Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup 10 ks osobních vozidel SUV 4x4 (rok 2022)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2022 17:55:33
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace