Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup 10 ks osobních vozidel SUV 4x4 (rok 2022)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.06.2022 10:28:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (786.81 KB)