Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – vrata do přístavu, zajištění bezpečné funkce a provozu
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 15:12:32
Předmět Výzva

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – vrata do přístavu, zajištění bezpečné funkce a provozu