Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Outsourcing role Hlavního architekta IT 2022
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2022 14:41:32
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na veřejnou zakázku: Outsourcing role Hlavního architekta IT 2022. Zadávací dokumentace je uložena na profilu zadavatele EZAK. S pozdravem jana wagnerova za odd. veřejných zakázek UKZUZ