Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35
Odesílatel Daniel Kulhavý
Organizace odesílatele Česká republika - Ministerstvo zemědělství [IČO: 00020478]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2016 08:26:25
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze této zprávy Vám zasílám Výzvu k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem " Úklidové služby v budově Ministerstva zemědělství Plzeň, Nerudova 2672/35".

Tímto Vás vyzývám k předložení nabídek pro veřejnou zakázku v souladu s pokyny uvedenými ve Výzvě a v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele EZAK na adrese https://zakazky.eagri.cz/contract_display_7275.html.


Děkuji a jsem s pozdravem.

Mgr. Daniel Kulhavý
Odbor pro veřejné zakázky
Ministerstvo zemědělství ČR


Přílohy
- 01_Výzva.pdf (2.58 MB)