Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup pneumatik pro osobní vozidla
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 14:06:13
Předmět Výzva

Nákup pneumatik pro osobní vozidla