Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení HARDWARE - SERVER 3 ks - 2022
Odesílatel Jana Wágnerová
Organizace odesílatele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČO: 00020338]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 18:57:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku: HARDWARE - SERVER 3ks - 2022. Zadávací dokumentace je uložena na profilu zadavatele E-ZAK. S pozdravem jana wagnerova za odd. veřejných zakázek UKZUZ