Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výstavba oplocení areálu výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. Karlštejn
Odesílatel Daniela Hajčiarová
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2022 16:34:50
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
dovolujeme si Vás tímto pozvat k podání nabídky do zadávacího řízení veřejné zakázky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. na výstavbu oplocení areálu výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. Karlštejn. Podrobnější informace naleznete ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.