Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nákup pneumatik pro osobní vozidla
Odesílatel Roman Chalupa
Organizace odesílatele Povodí Labe, státní podnik [IČO: 70890005]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2022 09:17:34
Předmět Oznámení o zrušení VZ

Oznámení o zrušení VZ


Přílohy
- Oznámení_o zrušení VZ_Nákup pneumatik pro osobní vozidla.pdf (412.98 KB)