Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba oplocení areálu výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. Karlštejn
Odesílatel Daniela Hajčiarová
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2022 13:49:47
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu s čl. 7 výzvy k podání nabídek na žádost odpovídá ve formě tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace, které uveřejňuje včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele.

Znění žádosti:
"Dobrý den,

jako stavební společnost máme zájem o zakázku Výstavby oplocení areálu výzkumné stanice VÚRV Karlštejn. Tímto Vás žádám o změnu podmínky splnění Technické kvalifikace, kdy účastník má předložit 3 obdobné reference na výstavbu, nebo rekonstrukci OPLOCENÍ v hodnotě 700.000 bez DPH ! Jsme toho názoru, že uchazeč by zadavateli mohl předložit seznam několika realizovaných stavebních zakázek obecně. Nikoliv zájemce šikanovat podmínkou realizace stavby, nebo její rekonstrukce - PLOTU v této výši ( 700.000,- ). Otevřeně píši, že jsme malá stavební společnost, která se může prokázat stavbami za desítky milionů, ale oplocení nad částku 700tis. máme v referenci jen jednu byť oplocení objektů je naprosto běžnou součástí staveb.

děkuji za vyjádření"

Odpověď zadavatele:
„Zadavatel stanovil požadavky na prokázání technické kvalifikace v souladu se zásadou přiměřenosti a zákazu diskriminace a odpovídající rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Zkušenosti s výstavbou nebo rekonstrukcí oplocení jsou nezbytné pro prokázání schopnosti řádně realizovat tuto veřejnou zakázku, neboť se jedná o výstavbu oplocení ve ztížených podmínkách vzhledem k převýšení terénu, horší přístupnosti území a bujnosti vegetace.

Zadavatel trvá na splnění požadavků technické kvalifikace dle kapitoly č. 14 Výzvy k podání nabídek. Zadavatel neomezuje účastníky v předložení referencí na výstavbu nebo rekonstrukci oplocení, které byly součástí větší zakázky, pokud tyto splňují požadavek zadavatele na finanční objem min. 700 000,- Kč bez DPH připadající právě na práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci oplocení.“

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky