Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výstavba oplocení areálu výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. Karlštejn
Odesílatel Daniela Hajčiarová
Organizace odesílatele Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. [IČO: 00027006]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2022 15:39:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení se týká důvodu požadavku uvedeného v zadávací dokumentaci, nikoliv nejasnosti v obsahu zadávací dokumentace. Zadavatel nevidí důvod poskytovat k této žádosti další vysvětlení nad rámec již poskytnutého.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky

Původní zpráva

Datum 13.10.2022 06:17:29
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

"Dobrý den,

jako stavební společnost máme zájem o zakázku Výstavby oplocení areálu výzkumné stanice VÚRV Karlštejn. Tímto Vás žádám o změnu podmínky splnění Technické kvalifikace, kdy účastník má předložit 3 obdobné reference na výstavbu, nebo rekonstrukci OPLOCENÍ v hodnotě 700.000 bez DPH ! Jsme toho názoru, že uchazeč by zadavateli mohl předložit seznam několika realizovaných stavebních zakázek obecně. Nikoliv zájemce šikanovat podmínkou realizace stavby, nebo její rekonstrukce - PLOTU v této výši ( 700.000,- ). Otevřeně píši, že jsme malá stavební společnost, která se může prokázat stavbami za desítky milionů, ale oplocení nad částku 700tis. máme v referenci jen jednu byť oplocení objektů je naprosto běžnou součástí staveb.

děkuji za vyjádření"

Odpověď zadavatele:
„Zadavatel stanovil požadavky na prokázání technické kvalifikace v souladu se zásadou přiměřenosti a zákazu diskriminace a odpovídající rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky. Zkušenosti s výstavbou nebo rekonstrukcí oplocení jsou nezbytné pro prokázání schopnosti řádně realizovat tuto veřejnou zakázku, neboť se jedná o výstavbu oplocení ve ztížených podmínkách vzhledem k převýšení terénu, horší přístupnosti území a bujnosti vegetace.

Zadavatel trvá na splnění požadavků technické kvalifikace dle kapitoly č. 14 Výzvy k podání nabídek. Zadavatel neomezuje účastníky v předložení referencí na výstavbu nebo rekonstrukci oplocení, které byly součástí větší zakázky, pokud tyto splňují požadavek zadavatele na finanční objem min. 700 000,- Kč bez DPH připadající právě na práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci oplocení.“

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky
------------------------------------------------------------------------------------
Prosím o vysvětlení: Jak reference v požadované výši 700.000,-, bez DPH prokazuje Vámi zmíněnou schopnost řádně realizovat tuto VZ ,,neboť se jedná o výstavbu oplocení ve ztížených podmínkách vzhledem k převýšení terénu, horší přístupnosti území a bujnosti vegetace?
Pokud tedy nějaké firmy realizovaly oplocení například klasické systémové pletivo, jen s tím štěstím, že měly oplotit ,,celé pole" v naprosté rovině a měly to štěstí, že D+M vyšla nad 700 tis. momentálně rozhoduje o jejich připravenosti realizovat oplocení ve ztížených podmínkách vzhledem k převýšení terénu?
Upozorňuji na absurditu vysvětlení a požadované reference.
Od stavební firmy se očekává jistá stavební zdatnost, ručí vkladem, je vázána živností, odborným zástupcem. Standardně je pojištěná, podepisuje předloženou SoD, fakturuje zpětně, pracuje pod stavebním dozorem a zástupcem investora, drží záruku za dílo.
U složitějších projektů jisté reference pochopím, ale požadovat referenci u vyhotovení plotu je naprosto absurdní.