Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup osobního manažerského elektrovozidla (rok 2022)
Odesílatel Jiří Schindler
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2022 17:04:31
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky