Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup traktorových vleků
Odesílatel Petr Tomášek
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2022 15:01:15
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky