Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění telekomunikačních služeb a internetového připojení Zařízení služeb MZe s.p.o. do konce roku 2025
Odesílatel Adam Homolka
Organizace odesílatele Zařízení služeb MZe s.p.o. [IČO: 71294295]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2023 15:10:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
datový tarif s 15 GB dat je myšlen ten stejný tarif jako v katalogovém listu v řádku 4, tj. tarif na jedné SIM bude souhrnně obsahovat neomezené volání, neomezené SMS a 15 GB dat.

Tarif za 1 Kč není k nacenění, ale je předmětem smlouvy za pevně stanovenou cenu 1 Kč s tím, že veškeré další služby, které by byly na SIM v rámci tarifu využity (volání, SMS apod.) budou za standartní katalogové ceny poskytovatele.

S pozdravem

Adam Homolka

Původní zpráva

Datum 19.01.2023 14:26:05
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

níže si dovoluji zaslat dotaz k veřejné zakázce.

Zadavatel v Příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění uvádí v bodě 1.3.1. požadavek na Datový tarif s FUP min. 15 GB. Nicméně v Příloze č.3 Výzvy – Katalogový list není možné tuto položku nacenit, jelikož se v listu tento tarif neobjevuje. Zároveň zadavatel požaduje tarif bez volných jednotek za maximální přípustnou cenu 1Kč měsíčně s tím, že zadavatel bude hradit nad rámec paušálu hodnoty za volání a SMS. Ani tento tarif se v Katalogovém listu neobjevuje a není možné nacenit ani cenu za minutu volání a SMS. Zároveň si dovolujeme upozornit, že vzorce pro stanovení celkové ceny nezahrnují buňku D4 a D5, která definuje počet jednotek. V návaznosti na výše uvedené si dovolujeme zadavatele požádat o úpravu Katalogového listu tak, aby obsahoval všechny požadované služby včetně počtu jednotek a jejich zahrnutí do výpočtu celkové ceny nabídky.

Předem děkujeme za Vaše vyjádření.

S pozdravem