Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena v Kč bez DPH
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Zadavatel bude hodnotit součet jednotkových cen všech položek (cena technických plynů, nájmu tlakových lahví a poplatky spojené s dodáním technických plynů) uvedený dodavatelem v příloze č. 1 Seznam technických plynů 2019.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět