Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Zadavatel požaduje nacenění dvou variant:
Lamino komplet (vyjma obložení dubovými kostkami u prodejního pultu)
Masiv + lamino (masiv A01-A04 – dekor antracit vždy lamino + lamino A06-A09)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět