Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Jako vhodnější bude hodnocena nabídka toho účastníka, jehož nabídková cena v Kč bez DPH bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 80 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět