Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Kvalita nabízeného plnění
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
V rámci hodnotícího kritéria „kvalita nabízeného plnění“ bude hodnocena kvalita vybraných položek dodávky účastníka plynoucí z kvalitativních vlastností vybraných položek zakázky.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 50 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
Elektronické nabídky
zpět